Danh sách

Ocid

0
Ocid - SĐK VN-10166-10 - Thuốc khác. Ocid Viên nang cứng - Omeprazole (dạng hạt bao tan trong ruột)
Thuốc Zyrova 5 - SĐK VN-21692-19

Zyrova 5

0
Zyrova 5 - SĐK VN-21692-19 - Thuốc tim mạch. Zyrova 5 Viên nén bao phim - Rosuvastatin (dưới dạng rosuvastatin calcium) 5mg

Mel OD 15

0
Mel OD 15 - SĐK VN-6536-02 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Mel OD 15 Viên nén - Meloxicam

Zydcox 120

0
Zydcox 120 - SĐK VN-13086-11 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Zydcox 120 Viên nén bao phim - Etoricoxib

Zydcox 60

0
Zydcox 60 - SĐK VN-13087-11 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Zydcox 60 Viên nén bao phim - Etoricoxib

Zydcox 90

0
Zydcox 90 - SĐK VN-12386-11 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Zydcox 90 Viên nén bao phim - Etoricoxib

Nucoxia 90

0
Nucoxia 90 - SĐK VN-13085-11 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Nucoxia 90 Viên nén bao phim - Etoricoxib

Nucoxia 60

0
Nucoxia 60 - SĐK VN-11843-11 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Nucoxia 60 Viên nén bao phim - Etoricoxib

Nucoxia

0
Nucoxia - SĐK VN-13084-11 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Nucoxia Viên nén bao phim - Etoricoxib

Aldren 70

0
Aldren 70 - SĐK VN-13678-11 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Aldren 70 Viên nén không bao - Alendronate natri