Danh sách

Vesanoid

0
Vesanoid - SĐK VN-21185-18 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. Vesanoid Viên nang mềm - Tretinoin 10mg

Vesanoid

0
Vesanoid - SĐK VN-19646-16 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. Vesanoid Viên nang mềm - Tretinoin 10 mg
Thuốc Adalat 10mg - SĐK VN-20389-17

Adalat 10mg

0
Adalat 10mg - SĐK VN-20389-17 - Thuốc tim mạch. Adalat 10mg Viên nang mềm - Nifedipin 10mg

Sandimmun Neoral

0
Sandimmun Neoral - SĐK VN-21091-18 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Sandimmun Neoral Viên nang mềm - Ciclosporin 100mg

Sandimmun Neoral

0
Sandimmun Neoral - SĐK VN-21154-18 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Sandimmun Neoral Viên nang mềm - Ciclosporin 25mg

Ofev

0
Ofev - SĐK VN3-182-19 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Ofev Viên nang mềm - Nintedanib (dưới dạng nintedanib esilat) 100mg

Ofev

0
Ofev - SĐK VN3-183-19 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Ofev Viên nang mềm - Nintedanib (dưới dạng nintedanib esilat) 150mg