Danh sách

Lomexin

0
Lomexin - SĐK VN-20872-17 - Thuốc phụ khoa. Lomexin Viên nang mềm đặt âm đạo - Fenticonazol nitrat 1000mg

Inimur Complex

0
Inimur Complex - SĐK VN-10074-10 - Thuốc phụ khoa. Inimur Complex Viên nang mềm đặt âm đạo - Nystatin, Nifuratel

Lomexin

0
Lomexin - SĐK VN-20873-17 - Thuốc phụ khoa. Lomexin Viên nang mềm đặt âm đạo - Fenticonazol nitrat 200mg
Thuốc Lomexin 600 - SĐK VN-15057-12

Lomexin 600

0
Lomexin 600 - SĐK VN-15057-12 - Thuốc phụ khoa. Lomexin 600 Viên nang mềm - Fenticonazole nitrate