Danh sách

Oftofacin 20

0
Oftofacin 20 - SĐK VN-20745-17 - Thuốc tim mạch. Oftofacin 20 Viên nén bao phim - Atorvastatin (dưới dạng atorvastatin calci) 20mg

Lelocin 5

0
Lelocin 5 - SĐK VN-22379-19 - Thuốc điều trị đau nửa đầu. Lelocin 5 Viên nang cứng - Flunarizin (dưới dạng flunarizin dihydroclorid) 5mg

Noraquick 300

0
Noraquick 300 - SĐK VN-21260-18 - Thuốc hướng tâm thần. Noraquick 300 Viên nang cứng - Gabapentin 300mg

Cefass 60

0
Cefass 60 - SĐK VN-20996-18 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Cefass 60 Viên nén bao phim - Etoricoxib 60mg

Cefass 90

0
Cefass 90 - SĐK VN-20997-18 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Cefass 90 Viên nén - Etoricoxib 90mg

Cenoxib 100

0
Cenoxib 100 - SĐK VN-20998-18 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Cenoxib 100 Viên nang cứng - Celecoxib 100mg

Cenoxib 200

0
Cenoxib 200 - SĐK VN-20999-18 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Cenoxib 200 Viên nang cứng - Celecoxib 200mg