Danh sách

Celogot

0
Celogot - SĐK VN-6574-08 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Celogot Viên nén - Colchicine

Ornipyl

0
Ornipyl - SĐK VN-12347-11 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Ornipyl Viên nang - Glucosamin sulfate posstasium chloride

Cefass 60

0
Cefass 60 - SĐK VN-12348-11 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Cefass 60 Viên nén bao phim - Etoricoxib

Cefass 90

0
Cefass 90 - SĐK VN-12349-11 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Cefass 90 Viên nén bao phim - Etoricoxib

Cenoxib 100

0
Cenoxib 100 - SĐK VN-14633-12 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Cenoxib 100 Viên nang cứng - Celecoxib

Cenoxib 200

0
Cenoxib 200 - SĐK VN-14634-12 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Cenoxib 200 Viên nang cứng - Celecoxib

Ornipyl

0
Ornipyl - SĐK VN-17920-14 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Ornipyl Viên nang cứng - Glucosamine sulfate (dưới dạng Glucosamine sulfate kali cloride) 500mg

Chondrasil

0
Chondrasil - SĐK VN-17919-14 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Chondrasil Viên nén - Allopurinol 300mg

Celogot

0
Celogot - SĐK VN-19909-16 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Celogot Viên nén - Colchicin 1mg