Danh sách

Ior Epocim – 2000

0
Ior Epocim - 2000 - SĐK VN-15383-12 - Thuốc tác dụng đối với máu. Ior Epocim - 2000 Dung dịch tiêm - Recombinant human erythropoietin

Ior Leukocim

0
Ior Leukocim - SĐK VN-15384-12 - Thuốc tác dụng đối với máu. Ior Leukocim Dung dịch tiêm - Filgrastim (Recombinant Human Granulocyte Colony Stimulating Factor G-CSF)