Danh sách

Diopolol 5

0
Diopolol 5 - SĐK VN-19500-15 - Thuốc tim mạch. Diopolol 5 Viên nén - Bisoprolol fumarate 5mg

Diopolol 2.5

0
Diopolol 2.5 - SĐK VN-19499-15 - Thuốc tim mạch. Diopolol 2.5 Viên nén - Bisoprolol fumarate 2,5mg
Thuốc Diopolol 10 - SĐK VN-19498-15

Diopolol 10

0
Diopolol 10 - SĐK VN-19498-15 - Thuốc tim mạch. Diopolol 10 Viên nén - Bisoprolol fumarate 10mg

Doxycyclin 100 mg capsules

0
Doxycyclin 100 mg capsules - SĐK VN-22090-19 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Doxycyclin 100 mg capsules Viên nang cứng - Doxycyclin (dưới dạng Doxycyclin hyclat) 100mg