Danh sách

Panalcox-200 capsule

0
Panalcox-200 capsule - SĐK VN-8473-09 - Thuốc khác. Panalcox-200 capsule Viên nang cứng -

Lopytix Capsule

0
Lopytix Capsule - SĐK VN-9129-09 - Thuốc khác. Lopytix Capsule Vieen nang cứng gelatin -

Cefixime DT 200 Tablets

0
Cefixime DT 200 Tablets - SĐK VN-9128-09 - Thuốc khác. Cefixime DT 200 Tablets Viên nén phân tán -

Lomekan Capsule

0
Lomekan Capsule - SĐK VN-8580-09 - Thuốc đường tiêu hóa. Lomekan Capsule Viên nang - Loperamide

Promla-100DT Tablets

0
Promla-100DT Tablets - SĐK VN-5145-10 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Promla-100DT Tablets Viên nén phân tán - Cefpodoxime proxetil

Promla-200DT Tablets

0
Promla-200DT Tablets - SĐK VN-5146-10 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Promla-200DT Tablets Viên nén phân tán - Cefpodoxime proxetil

Picerom

0
Picerom - SĐK VN-7726-09 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Picerom Viên nang - Cefdinir

Hexidoxime tablets

0
Hexidoxime tablets - SĐK VN-8088-09 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Hexidoxime tablets Viên nén bao phim - Cefpodoxime proxetil

Ganexime-100 DT Tablets

0
Ganexime-100 DT Tablets - SĐK VN-8578-09 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Ganexime-100 DT Tablets Viên nén phân tán - Cefixime

Ganexime-200 DT Tablets

0
Ganexime-200 DT Tablets - SĐK VN-8579-09 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Ganexime-200 DT Tablets Viên nén phân tán - Cefixime