Danh sách

Acetakan 120

0
Acetakan 120 - SĐK VD-33363-19 - Thuốc có nguồn gốc Thảo dược - Động vật. Acetakan 120 Viên nang cứng - Cao khô lá bạch quả (tương đương 28,8 mg flavonol glycosid) 120 mg

Acetakan 120

0
Acetakan 120 - SĐK VD-33364-19 - Thuốc có nguồn gốc Thảo dược - Động vật. Acetakan 120 Viên nén bao phim - Cao khô lá bạch quả (tương đương 28,8 mg flavonol glycosid) 120 mg

Acetakan 80

0
Acetakan 80 - SĐK VD-33365-19 - Thuốc có nguồn gốc Thảo dược - Động vật. Acetakan 80 Viên nén bao phim - Cao khô lá bạch quả (tương đương 19,2 mg flavonol glycosid) 80 mg

Acetakan 80

0
Acetakan 80 - SĐK VD-33366-19 - Thuốc có nguồn gốc Thảo dược - Động vật. Acetakan 80 Viên nang cứng - Cao khô lá bạch quả (tương đương 19,2 mg flavonol glycosid) 80mg