Danh sách

Claminat IMP 625mg

0
Claminat IMP 625mg - SĐK VD-31117-18 - Khoáng chất và Vitamin. Claminat IMP 625mg Viên nén bao phim - Amoxicilin (dưới dạng Amoxicilin trihydrat compacted) 500mg; Acid Clavulanic (dưới dạng Kali Clavulanat kết hợp với Avicel 11) 125mg

Claminat IMP 625mg

0
Claminat IMP 625mg - SĐK VD-31117-18 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Claminat IMP 625mg Viên nén bao phim - Amoxicilin (dưới dạng Amoxicilin trihydrat compacted) 500mg; Acid Clavulanic (dưới dạng Kali Clavulanat kết hợp với Avicel 11) 125mg

Pharmox IMP 250mg

0
Pharmox IMP 250mg - SĐK VD-31725-19 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Pharmox IMP 250mg Bột pha hỗn dịch uống - Mỗi gói 1g chứa Amoxicilin (dưới dạng amoxicillin trihydrat) 250mg

Oxacillin IMP 250mg

0
Oxacillin IMP 250mg - SĐK VD-31722-19 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Oxacillin IMP 250mg Viên nang cứng (nâu đậm-nâu nhạt) - Oxacilin (dưới dạng Oxacilin natri monohydrat compacted) 250mg

Oxacillin IMP 500mg

0
Oxacillin IMP 500mg - SĐK VD-31723-19 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Oxacillin IMP 500mg Viên nang cứng(hồng - tím) - Oxacilin (dưới dạng Oxacilin natri monohydrat compacted) 500mg

Pharmox IMP 1g

0
Pharmox IMP 1g - SĐK VD-31724-19 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Pharmox IMP 1g Viên nén phân tán - Amoxicilin (dưới dạng Amoxicilin trihydrat compacted) 1000mg

Momencef 375mg

0
Momencef 375mg - SĐK VD-31721-19 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Momencef 375mg Viên nén bao phim - Sultamicilin (dưới dạng Sultamicilin tosilat dihydrat) 375mg

Claminat IMP 400mg/57mg

0
Claminat IMP 400mg/57mg - SĐK VD-32520-19 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Claminat IMP 400mg/57mg Bột pha hỗn dịch uống - Mỗi gói 1,6g chứa Amoxicilin (dưới dạng anioxicilin trihydrat powder) 400mg; Acid Clavulanic (dưới dạng Kali Clavulanat-syloid (11)) 57mg

Claminat IMP 500mg/125mg

0
Claminat IMP 500mg/125mg - SĐK VD-31716-19 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Claminat IMP 500mg/125mg Viên nén phân tán - Amoxicilin (dưới dạng Amoxicilin trihydrat compacted) 500mg; Acid Clavulanic (dưới dạng Clavulanat kali kết hợp với Avicel 11) 125mg

Claminat IMP 500mg/125mg

0
Claminat IMP 500mg/125mg - SĐK VD-31717-19 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Claminat IMP 500mg/125mg Viên nén bao phim - Amoxicilin (dưới dạng Amoxicilin trihydrat compacted) 500mg; Acid Clavulanic (dưới dạng Clavulanat kali kết hợp với Avicel 11) 125mg