Danh sách

Thuốc Dầu khuynh diệp OPC - SĐK VD-20453-14

Dầu khuynh diệp OPC

0
Dầu khuynh diệp OPC - SĐK VD-20453-14 - Dầu xoa - Cao xoa. Dầu khuynh diệp OPC Dầu xoa - Eucalyptol 9,725g/15ml; Camphor 2,812g/15ml
Thuốc Cao sao vàng - SĐK VD-26922-17

Cao sao vàng

0
Cao sao vàng - SĐK VD-26922-17 - Dầu xoa - Cao xoa. Cao sao vàng Cao xoa - Mỗi 4g chứa Camphor 849,2mg; Menthol 425,2mg; Tinh dầu Bạc hà 525,2mg; Tinh dầu đinh hương 130,8mg; Tinh dầu tràm 210,8mg; Tinh dầu quế 53,2mg

Vitamin C Glucose

0
Vitamin C Glucose - SĐK VD-23623-15 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Vitamin C Glucose Viên ngậm - Vitamin C 50mg; Glucose khan 150mg
Thuốc Viên Diệp Hạ Châu PYLANTIN - SĐK VD-21328-14

Viên Diệp Hạ Châu PYLANTIN

0
Viên Diệp Hạ Châu PYLANTIN - SĐK VD-21328-14 - Thuốc có nguồn gốc Thảo dược - Động vật. Viên Diệp Hạ Châu PYLANTIN Viên nén bao phim - Cao Diệp hạ châu đắng 289mg

Viên hộ tâm Opcardio

0
Viên hộ tâm Opcardio - SĐK VD-30462-18 - Thuốc khác. Viên hộ tâm Opcardio Viên nang cứng - Cao đặc đan sâm qui về khan (tương ứng với Rễ đan sâm 450mg) 126mg; Cao đặc Tam thất quy về khan (tương ứng với Rễ củ tam thất 141mg) 28mg; Borneol 8mg

Quy tỳ dưỡng tâm OPC

0
Quy tỳ dưỡng tâm OPC - SĐK VD-30461-18 - Thuốc khác. Quy tỳ dưỡng tâm OPC Thuốc hoàn cứng - Mỗi viên hoàn cứng chứa cao đặc quy tỳ dưỡng tâm OPC 102mg (tương ứng với Bạch truật 64mg; Bạch linh 64mg; Viễn chí 6,4mg; Toan táo nhân 64mg; Long nhãn 64mg; Đương quy 6,4mg; Đại táo 16mg); Bột kép Quy tỳ dưỡng tâm OPC 112mg (tương ứng với Đảng sâm 32mg

Op.Calife Viên Canh Niên An

0
Op.Calife Viên Canh Niên An - SĐK VD-18980-13 - Thuốc khác. Op.Calife Viên Canh Niên An Viên bao phim - Mẫu đơn bì 33 mg; Hà thủ ô đỏ 50 mg; Ngũ vị tử 50 mg; Trạch tả 50 mg; Địa hoàng 50 mg; Huyền sâm 50 mg; Mạch môn 50 mg; Thục địa 50 mg; Câu đằng 100 mg; Thủ ô đằng 100 mg; Phục linh 100 mg; Tiên mao 100 mg; Từ thạch 100 mg; Trân châu mẫu 100 mg; Phù tiểu

Op.Calife Viên Canh Niên An

0
Op.Calife Viên Canh Niên An - SĐK VD-18980-13 - Thuốc khác. Op.Calife Viên Canh Niên An Viên bao phim - Mẫu đơn bì 33 mg; Hà thủ ô đỏ 50 mg; Ngũ vị tử 50 mg; Trạch tả 50 mg; Địa hoàng 50 mg; Huyền sâm 50 mg; Mạch môn 50 mg; Thục địa 50 mg; Câu đằng 100 mg; Thủ ô đằng 100 mg; Phục linh 100 mg; Tiên mao 100 mg; Từ thạch 100 mg; Trân châu mẫu 100 mg; Phù tiểu

Nước oxy già 10 thể tích

0
Nước oxy già 10 thể tích - SĐK VD-19403-13 - Thuốc khác. Nước oxy già 10 thể tích Thuốc nước dùng ngoài - Nước oxy già đậm đặc (30%) 6,03g/60ml

Ngải cứu chích rượu

0
Ngải cứu chích rượu - SĐK VD-30460-18 - Thuốc khác. Ngải cứu chích rượu Nguyên liệu làm thuốc - Ngải cứu chích rượu