Danh sách

Erythromycin 500

0
Erythromycin 500 - SĐK VD-19253-13 - Khoáng chất và Vitamin. Erythromycin 500 Viên nén bao phim - Erythromycin (dưới dạng Erythromycin stearat) 500mg

Erythromycin 250

0
Erythromycin 250 - SĐK VD-19252-13 - Khoáng chất và Vitamin. Erythromycin 250 Viên nén bao phim - Erythromycin (dưới dạng Erythromycin stearat) 250mg

Testosterone

0
Testosterone - SĐK VD-22393-15 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Testosterone Viên nang mềm - Testosteron undecanoat 40mg

Usarglim 2

0
Usarglim 2 - SĐK VD-27661-17 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Usarglim 2 Viên nén bao phim - Glimepirid 2 mg

Usarglim 4

0
Usarglim 4 - SĐK VD-27662-17 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Usarglim 4 Viên nén bao phim - Glimepirid 4 mg

Usarbose 100

0
Usarbose 100 - SĐK VD-33509-19 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Usarbose 100 Viên nén - Acarbose 100mg

Usarbose 50

0
Usarbose 50 - SĐK VD-33510-19 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Usarbose 50 Viên nén - Acarbose 50 mg

Wasita

0
Wasita - SĐK VD-33513-19 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Wasita Viên nén bao phim - Sitagliptin (dưới dạng Sitagliptin phosphat monohydrat) 50 mg

Diệp Hạ Châu

0
Diệp Hạ Châu - SĐK VD-31817-19 - Thuốc có nguồn gốc Thảo dược - Động vật. Diệp Hạ Châu Viên nang cứng - Cao khô Diệp Hạ Châu (tương đương 2000mg dược liệu khô Diệp Hạ Châu) 220mg;

Theophylin 200

0
Theophylin 200 - SĐK VD-19766-13 - Thuốc khác. Theophylin 200 Viên nén bao đường - Theophylin 200mg