Danh sách

Prednison 5mg

0
Prednison 5mg - SĐK VD-24879-16 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Prednison 5mg Viên nén - Prednison 5mg

Gludipha 850

0
Gludipha 850 - SĐK VD-25311-16 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Gludipha 850 Viên nén bao phim - Metformin hydroclorid 850mg;

Dexamethason 0,5mg

0
Dexamethason 0,5mg - SĐK VD-27109-17 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Dexamethason 0,5mg Viên nén - Dexamethason (dưới dạng Dexamethason acetat) 0,5mg

Natri clorid 0,9%

0
Natri clorid 0,9% - SĐK VS-4955-16 - Thuốc khác. Natri clorid 0,9% Nước súc miệng - Mỗi chai 500ml chứa Natri clorid 4,5g

Natri clorid 0,9%

0
Natri clorid 0,9% - SĐK VS-4955-16 - Thuốc khác. Natri clorid 0,9% Nước súc miệng - Mỗi chai 500ml chứa Natri clorid 4,5g

Diazepam 10mg/2ml

0
Diazepam 10mg/2ml - SĐK VD-25308-16 - Thuốc khác. Diazepam 10mg/2ml Dung dịch tiêm - Mỗi ống 2ml chứa Diazepam 10mg

Douzeumin 1000

0
Douzeumin 1000 - SĐK VD-27110-17 - Thuốc khác. Douzeumin 1000 Dung dịch tiêm - Mỗi 1ml chứa Cyanocobalamin 1000mcg

Domperidone maleate

0
Domperidone maleate - SĐK VD-25309-16 - Thuốc đường tiêu hóa. Domperidone maleate Viên nén - Domperidon (dưới dạng Domperidon maleat) 10mg

Ladolugel LD

0
Ladolugel LD - SĐK VD-27112-17 - Thuốc đường tiêu hóa. Ladolugel LD Hỗn dịch uống - Mỗi gói 20g chứa Nhôm phosphat gel 20% 12,38g

Gynapax

0
Gynapax - SĐK VD-27111-17 - Thuốc đường tiêu hóa. Gynapax Thuốc bột dùng ngoài - Mỗi gói 5 g chứa Acid boric 4,35g; Phèn chua (Kali nhôm sulfat) 0,6g; Berberin clorid 2mg