Danh sách

Prednison 5mg

0
Prednison 5mg - SĐK VD-20857-14 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Prednison 5mg Viên nén (màu hồng) - Prednison 5mg

Prednison 5mg

0
Prednison 5mg - SĐK VD-20858-14 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Prednison 5mg Viên nén (màu cam) - Prednison 5mg

Dotida

0
Dotida - SĐK VD-19486-13 - Thuốc khác. Dotida Viên bao phim - Lysozym HCI 90mg

Barisvidi

0
Barisvidi - SĐK VD-19485-13 - Thuốc khác. Barisvidi Hỗn dịch - Bari sulfat 100g/100ml

Gludipha 500

0
Gludipha 500 - SĐK VD-20855-14 - Thuốc khác. Gludipha 500 Viên nén bao phim - Metformin hydroclorid 500mg

Vitamin B6 250mg

0
Vitamin B6 250mg - SĐK VD-23054-15 - Thuốc khác. Vitamin B6 250mg Viên nén bao đường - Pyridoxin HCl 250mg

Ampicilin 500mg

0
Ampicilin 500mg - SĐK VD-22532-15 - Thuốc khác. Ampicilin 500mg Viên nang cứng - Ampicilin (dưới dạng Ampicilin trihydrat) 500mg

Vifloxacol

0
Vifloxacol - SĐK VD-19493-13 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Vifloxacol Thuốc nhỏ mắt, tai - Ofloxacin 15mg/5ml

Natri clorid 0,9%

0
Natri clorid 0,9% - SĐK VD-23052-15 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Natri clorid 0,9% Dung dịch thuốc nhỏ mắt, mũi - Natri clorid 90mg/10ml
Thuốc Rhynixsol - SĐK VD-21379-14

Rhynixsol

0
Rhynixsol - SĐK VD-21379-14 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Rhynixsol Thuốc nhỏ mũi - Naphazolin nitrat 7,5mg/15ml