Danh sách

Nước oxy già 3%

0
Nước oxy già 3% - SĐK VS-4944-16 - Thuốc khác. Nước oxy già 3% Dung dịch dùng ngoài - Mỗi chai 60ml có chứa Nước oxy già đậm đặc 6g

Nước oxy già 3%

0
Nước oxy già 3% - SĐK VS-4944-16 - Thuốc khác. Nước oxy già 3% Dung dịch dùng ngoài - Mỗi chai 60ml có chứa Nước oxy già đậm đặc 6g

Phong tê thấp

0
Phong tê thấp - SĐK VD-31441-19 - Thuốc khác. Phong tê thấp Viên nang cứng - Mỗi viên chứa hỗn hợp cao và bột dược liệu tương đương Hy thiêm 800mg; Hà thủ ô đỏ chế 400mg; Thương nhĩ tử 400mg; Thổ phục linh 400mg; Phòng kỷ 400mg; Thiên niên kiện 300mg; Huyết giác 300mg; Đương quy 300mg

Denicol

0
Denicol - SĐK VD-33133-19 - Thuốc sát khuẩn. Denicol Dung dịch rơ miệng - Mỗi chai 15ml chứa Natri borat 3,87g