Danh sách

Moricid Injection

0
Moricid Injection - SĐK VN-6823-08 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Moricid Injection Dung dịch tiêm truyền - Các acid amin

Motomin Injection

0
Motomin Injection - SĐK VN-6824-08 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Motomin Injection Dung dịch tiêm truyền - Các acid amin

Glicompid

0
Glicompid - SĐK VN-0293-06 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Glicompid Viên nén-2mg - Glimepiride

Glifose tablets 82mg

0
Glifose tablets 82mg - SĐK VN-2269-06 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Glifose tablets 82mg Viên nén-80mg - Gliclazide

Omnin Vaginal tablets

0
Omnin Vaginal tablets - SĐK VN1-005-06 - Thuốc phụ khoa. Omnin Vaginal tablets Viên nén đặt âm đạo - Nifuratel

Glypio Tablets 30mg

0
Glypio Tablets 30mg - SĐK VN-6822-08 - Thuốc khác. Glypio Tablets 30mg Viên nén - Pioglitazone HCl

Plaslloid Injection

0
Plaslloid Injection - SĐK VN-8920-09 - Thuốc khác. Plaslloid Injection Dung dịch tiêm - Acid Aminocaproic

Kidnyn granules

0
Kidnyn granules - SĐK VN-15634-12 - Thuốc khác. Kidnyn granules Cốm - L-Leucine; L-Isoleucine; Lysine Hydrochloride; L-Phenylalanine; L-Threonine; L-Valine; L-Tryptophan; L-Histidine HCl.H2O; L-Methionine

Taquidine

0
Taquidine - SĐK VN-10088-05 - Thuốc đường tiêu hóa. Taquidine Viên nang - Lansoprazole

Quicran

0
Quicran - SĐK VN-1056-06 - Thuốc đường tiêu hóa. Quicran Dung dịch tiêm-25mg/ml Ranitidine - Ranitidine hydrochloride