Danh sách

Ocina Powder for Injection 1g

0
Ocina Powder for Injection 1g - SĐK VN-10587-10 - Thuốc khác. Ocina Powder for Injection 1g Bột pha tiêm - Oxacillin Natri

Ocina Powder for Injection 500mg

0
Ocina Powder for Injection 500mg - SĐK VN-10588-10 - Thuốc khác. Ocina Powder for Injection 500mg Bột pha tiêm - Oxacillin Natri

Xacina Injection 500mg

0
Xacina Injection 500mg - SĐK VN-10590-10 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Xacina Injection 500mg Bột pha dung dịch tiêm - Ampicillin Natri; Cloxacillin Natri

Pilacin Powder for Injection

0
Pilacin Powder for Injection - SĐK VN-10589-10 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Pilacin Powder for Injection Bột pha tiêm - Piperacillin natri

Pisutam Powder for Injection 4.5g

0
Pisutam Powder for Injection 4.5g - SĐK VN-14815-12 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Pisutam Powder for Injection 4.5g Bột pha dung dịch tiêm - Piperacillin sodium, Tazobactam sodium