Danh sách

Dolargan 100mg/2ml

0
Dolargan 100mg/2ml - SĐK VN-20264-17 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Dolargan 100mg/2ml Dung dịch thuốc tiêm - Pethidin HCl 100mg/2ml