Danh sách

Philmadol

0
Philmadol - SĐK VN-19728-16 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Philmadol Viên nén bao phim - Acetaminophen 325mg; Tramadol HCl 37,5mg