Danh sách

Thuốc Vingoric 100 - SĐK VN-22240-19

Vingoric 100

0
Vingoric 100 - SĐK VN-22240-19 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Vingoric 100 Viên nén bao phim - Sildenafil (dưới dạng sildenafil citrat) 100mg
Thuốc Vingoric 50 - SĐK VN-22241-19

Vingoric 50

0
Vingoric 50 - SĐK VN-22241-19 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Vingoric 50 Viên nén bao phim - Sildenafil (dưới dạng sildenafil citrat) 50mg