Danh sách

Remeron SolTab

0
Remeron SolTab - SĐK VN-10558-10 - Thuốc hướng tâm thần. Remeron SolTab Viên phân tán trong miệng - Mirtazapine

Aerius Reditabs

0
Aerius Reditabs - SĐK VN-11319-10 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Aerius Reditabs Viên nén rã trong miệng - Desloratadine

Aerius Reditabs

0
Aerius Reditabs - SĐK VN-11318-10 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Aerius Reditabs Viên nén rã trong miệng - Desloratadine