Danh sách

Solomet

0
Solomet - SĐK VN-10967-10 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Solomet Bột pha tiêm - Methylprednisolone sodium succinate

Vomisetron 2ml

0
Vomisetron 2ml - SĐK VN-9443-10 - Thuốc khác. Vomisetron 2ml Dung dịch tiêm - Ondansetron hydrochloride

Vomisetron 4ml

0
Vomisetron 4ml - SĐK VN-8433-09 - Thuốc khác. Vomisetron 4ml Dung dịch tiêm -

Nepaflam

0
Nepaflam - SĐK VN-17809-14 - Thuốc khác. Nepaflam Hỗn dịch nhỏ mắt - Nepafenac 1mg/ml

Omely-0,05% Nasal Drops for Children

0
Omely-0,05% Nasal Drops for Children - SĐK VN-2585-07 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Omely-0,05% Nasal Drops for Children Dung dịch nhỏ mũi - Xylometazoline hydrochloride, Benzalkonium Chloride

Omely-0,1% Nasal Drops

0
Omely-0,1% Nasal Drops - SĐK VN-2586-07 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Omely-0,1% Nasal Drops Dung dịch nhỏ mũi - Xylometazoline hydrochloride, Benzalkonium Chloride

Olopat OD

0
Olopat OD - SĐK VN-15703-12 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Olopat OD Thuốc nhỏ mắt - Olopatadine hydrochloride

Lacoma

0
Lacoma - SĐK VN-17214-13 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Lacoma Dung dịch nhỏ mắt - Latanoprost 0,05mg/1ml

Olopat

0
Olopat - SĐK VN-16104-13 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Olopat Dung dịch nhỏ mắt - Olopatadine (dưới dạng Olopatadine Hydrochloride) 1mg/ml

Apdrops

0
Apdrops - SĐK VN-17630-14 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Apdrops Dung dịch nhỏ mắt - Moxifloxacin hydrochlorid 0,5% w/v