Danh sách

Citopcin injection 100mg/50ml

0
Citopcin injection 100mg/50ml - SĐK VN-5297-10 - Khoáng chất và Vitamin. Citopcin injection 100mg/50ml Dung dịch tiêm truyền - Ciprofloxacin

Citopcin injection 100mg/50ml

0
Citopcin injection 100mg/50ml - SĐK VN-5297-10 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Citopcin injection 100mg/50ml Dung dịch tiêm truyền - Ciprofloxacin

Citopcin injection 200mg/100ml

0
Citopcin injection 200mg/100ml - SĐK VN-10185-10 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Citopcin injection 200mg/100ml Dung dịch tiêm truyền - Ciprofloxacin

Citopcin injection 400mg/200ml

0
Citopcin injection 400mg/200ml - SĐK VN-10186-10 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Citopcin injection 400mg/200ml Dung dịch tiêm truyền - Ciprofloxacin