Danh sách

Epokine inj.4000IU

0
Epokine inj.4000IU - SĐK VN-1794-06 - Thuốc tác dụng đối với máu. Epokine inj.4000IU Dung dịch tiêm-4000IU/ml - Erythropoietin người tái tổ hợp

Epokine Prefilled Injjection

0
Epokine Prefilled Injjection - SĐK VN-4889-07 - Thuốc tác dụng đối với máu. Epokine Prefilled Injjection Dung dịch tiêm - Erythropoietin người tái tổ hợp

Epokine Prefilled Injection 1000IU/0,5ml

0
Epokine Prefilled Injection 1000IU/0,5ml - SĐK VN-7107-08 - Thuốc tác dụng đối với máu. Epokine Prefilled Injection 1000IU/0,5ml Dung dịch tiêm - Erythromycin người tái tổ hợp

Epokine inj.2000IU

0
Epokine inj.2000IU - SĐK VN-1792-06 - Thuốc tác dụng đối với máu. Epokine inj.2000IU Dung dịch tiêm-2000IU/0,5ml - Erythropoietin người tái tổ hợp

Epokine inj.2000IU

0
Epokine inj.2000IU - SĐK VN-1793-06 - Thuốc tác dụng đối với máu. Epokine inj.2000IU Dung dịch tiêm-2000IU/ml - Erythropoietin người tái tổ hợp