Danh sách

Rifodex

0
Rifodex - SĐK VN-6184-02 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Rifodex Viên nang - Rifampicin

Rifodex

0
Rifodex - SĐK VN-6185-02 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Rifodex Viên nang - Rifampicin

Camex

0
Camex - SĐK VN-6548-02 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Camex Viên nang - Cefadroxil