Danh sách

Celemin Nephro 7%

0
Celemin Nephro 7% - SĐK VN-19402-15 - Thuốc khác. Celemin Nephro 7% Dung dịch truyền tĩnh mạch - Mỗi chai 500ml chứa L-isoleucin 2,55g; L-Leucin 5,15g; L-lysin monoacetat tương đương với L-Iysin 3,55g; L-methionin 1,40g; L-phenylalanin 1,90g; L-threonin 2,40g; L-Tryptophan 0,95g; L-valin 3,10g; L

Celemin Nephro 7%

0
Celemin Nephro 7% - SĐK VN-19817-16 - Thuốc đường tiêu hóa. Celemin Nephro 7% Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch - Mỗi 250ml chứa L-isoleucin 1,275g; L-leucin 2,575g; L-lysin (dưới dạng L-lysin monoacetat) 1,775; L-methionin 0,70g; L-phenylalanin 0,95g; L-threonin 1,20g; L-tryptophan 0,475g; L-valin 1,55g; L-arginin 1,225g; L-histidin 1,075g; Glycin 0,800g; L-alanin1