Danh sách

Zipetam 2..25

0
Zipetam 2..25 - SĐK VN-8034-09 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Zipetam 2..25 Bột pha dung dịch tiêm - Piperacillin Sodium; Tazobactam Sodium

Zipetam 4.5

0
Zipetam 4.5 - SĐK VN-8035-09 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Zipetam 4.5 Bột pha tiêm - Piperacillin Sodium; Tazobactam Sodium

Eurig 500

0
Eurig 500 - SĐK VN-8033-09 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Eurig 500 Thuốc bột pha dung dịch tiêm - Ceftazidim

Diantha 1000

0
Diantha 1000 - SĐK VN-8030-09 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Diantha 1000 Thuốc bột pha tiêm - Cefotaxime

Elmaz 1000

0
Elmaz 1000 - SĐK VN-8031-09 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Elmaz 1000 Thuốc bột pha dung dịch tiêm - Cefazolin Sodium

Elmaz 500

0
Elmaz 500 - SĐK VN-8032-09 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Elmaz 500 Thuốc bột pha dung dịch tiêm - Cefazolin Sodium