Danh sách

Lidocain

0
Lidocain - SĐK VN-13700-11 - Thuốc gây tê - mê. Lidocain Dung dịch tiêm - Lidocaine hydrochloride

Lidocain 2% Adrenalin 0.001%

0
Lidocain 2% Adrenalin 0.001% - SĐK VN-17937-14 - Thuốc gây tê - mê. Lidocain 2% Adrenalin 0.001% Dung dịch tiêm - Lidocaine hydrochloride 200mg/10ml; Adrenaline 0,1mg/10ml