Danh sách

Yêu thống linh

0
Yêu thống linh - SĐK V960-H12-10 - Thuốc khác. Yêu thống linh - Mộc qua, đỗ trọng, phá cố chỉ, đương quy, tục đoạn, ngưu tất, Mật ong

Yêu thống linh

0
Yêu thống linh - SĐK V905-H12-10 - Thuốc khác. Yêu thống linh - Mộc qua, đỗ trọng, phá cố chỉ, đương quy, tục đoạn, ngưu tất, hoạt thạch, than hoạt

Thiên hương Tỵ viêm linh

0
Thiên hương Tỵ viêm linh - SĐK V904-H12-10 - Thuốc khác. Thiên hương Tỵ viêm linh - Kim ngân hoa, liên kiều, khương hoạt, xuyên khung, tiền hồ, độc hoạt, phục linh, cam thảo, cát cánh, sài hồ, bạc hà, hoạt thạch, than hoạt