Danh sách

Vị thống ninh

0
Vị thống ninh - SĐK V161-H06-19 - Thuốc có nguồn gốc Thảo dược - Động vật. Vị thống ninh Thuốc bột uống - Mỗi chai 25g thuốc bột chứa Chỉ thực 4,5g; Trần bì 4,5g; Thần khúc 4g; Đảng sâm 3g; Bạch truật 3g; Mạch nha 3g; Sơn tra 3g;

Phong thấp hoàn

0
Phong thấp hoàn - SĐK V160-H06-19 - Thuốc có nguồn gốc Thảo dược - Động vật. Phong thấp hoàn Viên hoàn cứng - Mỗi chai 30g viên hoàn cứng chứa Đảng sâm 2,76g; Địa hoàng 4,14g; Bạch thược 2,76g; Đỗ trọng 2,76g; Phục linh 2,76g; Đương quy 2,76g; Xuyên Khung 1,38g; Ngưu Tất 1,38g; Tang ký sinh 1,38g; Phòng phong 1,38g;Tần giao 1,38g; Độc hoạt 1,38g; Cam thảo 0,69g; Tế tân 0,69g; Quế 0,69g;

Giải phong tiêu độc nhuận trường

0
Giải phong tiêu độc nhuận trường - SĐK V159-H06-19 - Thuốc có nguồn gốc Thảo dược - Động vật. Giải phong tiêu độc nhuận trường Viên hoàn cứng - Một chai 30g hoàn cứng chứa Liên kiều 9g; Kim ngân hoa 9g; Bồ công anh 6g; Cúc hoa 3,6g; Cam thảo 2,1g

Chỉ thống hoàn

0
Chỉ thống hoàn - SĐK V158-H06-19 - Thuốc có nguồn gốc Thảo dược - Động vật. Chỉ thống hoàn Viên hoàn cứng - Mỗi chai 30g chứa Tần giao 6g; Thiên ma 5,4g; Khương hoạt 5,4g; Độc hoạt 5,4g; Phòng phong 4,5g; Xuyên khung 3g

Yêu thống hoàn

0
Yêu thống hoàn - SĐK V1215-H12-10 - Thuốc khác. Yêu thống hoàn - Đương quy, Cốt toái bổ, Đỗ trọng, Độc hoạt, Cẩu tích, Sinh địa, Đơn sâm, Uy linh tiên, Liên nhục, Thông thảo, Tục đoạn, Khương hoạt, Thiên ma, Hà thủ ô đỏ

Yêu thống hoàn

0
Yêu thống hoàn - SĐK V1275-H12-10 - Thuốc khác. Yêu thống hoàn - Đương quy, Cốt toái bổ, Đỗ trọng, Độc hoạt, Cẩu tích, Sinh địa, Đơn sâm, Uy linh tiên, Liên nhục, Thông thảo, Tục đoạn, Khương hoạt, Thiên ma, Hà thủ ô đỏ

Vị thống Ninh

0
Vị thống Ninh - SĐK V899-H12-10 - Thuốc khác. Vị thống Ninh - Chỉ thực, thần khúc, bạch truật, sơn tra, trần bì, đảng sâm, mạch nha

Vị Thống Ninh

0
Vị Thống Ninh - SĐK V1448-H12-10 - Thuốc khác. Vị Thống Ninh - Chỉ thực, Trần bì, Thần khúc, Đảng sâm, Bạch truật, Mạch nha, Sơn tra

Huyết áp hoàn

0
Huyết áp hoàn - SĐK V1169-H12-10 - Thuốc khác. Huyết áp hoàn - Bạch thược, Xuyên khung, Đỗ trọng, Thục địa, Cam thảo, Táo nhân, Đương quy, Mộc qua, Mạch môn

Hoàn thanh can

0
Hoàn thanh can - SĐK V897-H12-10 - Thuốc khác. Hoàn thanh can - Bạch truật, mộc qua, thục địa, long đởm thảo, xuyên khung, cam thảo, chi tử, đương quy, phục linh, sài hồ, bạch thược