Danh sách

Thuốc cam xanh

0
Thuốc cam xanh - SĐK V1449-H12-10 - Thuốc khác. Thuốc cam xanh - Thanh đại, Bạch phàn, Ngũ bội tử, Mai hoa băng phiến

Cao dán tiêu độc

0
Cao dán tiêu độc - SĐK V1509-H12-10 - Thuốc khác. Cao dán tiêu độc - Bạch liễm, Chi tử, ngô công, thương truật, đại hoàng, bạch chỉ, hoàng liên, nhi trà, nhũ hương, liên kiều, tỳ ma tử..