Danh sách

Trà hoạt huyết – Bổ huyết – T/H

0
Trà hoạt huyết - Bổ huyết - T/H - SĐK V900-H12-10 - Thuốc khác. Trà hoạt huyết - Bổ huyết - T/H - Thục địa, đương quy, ích mẫu, xuyên khung, ngưu tất, bạch thược, cỏ ngọt

Thấp khớp V.A

0
Thấp khớp V.A - SĐK V130-H12-10 - Thuốc khác. Thấp khớp V.A Cao lỏng - Hy thiêm, dây đau xương, huyết giác, kê huyết đằng, thổ phục linh, cẩu tích, thiên niên kiện

Thấp khớp-V.A

0
Thấp khớp-V.A - SĐK V130-H12-10 - Thuốc khác. Thấp khớp-V.A - Hy thiêm, dây đau xương, huyết giác, kê huyết đằng, thổ phục linh, cẩu tích, thiên niên kiện

Hoạt huyết bổ huyết T.H

0
Hoạt huyết bổ huyết T.H - SĐK V732-H12-10 - Thuốc khác. Hoạt huyết bổ huyết T.H - Đương quy, xuyên khung, ích mẫu, ngưu tất, bạch thược

Bổ huyết – hoạt huyết – V.A

0
Bổ huyết - hoạt huyết - V.A - SĐK V788-H12-10 - Thuốc khác. Bổ huyết - hoạt huyết - V.A - Thục địa, đương quy, xuyên khung, ích mẫu, ngưu tất, bạch thược

Bổ huyết – hoạt huyết – V.A

0
Bổ huyết - hoạt huyết - V.A - SĐK V788-H12-10 - Thuốc khác. Bổ huyết - hoạt huyết - V.A - Thục địa, đương quy, xuyên khung, ích mẫu, ngưu tất, bạch thược