Danh sách

Thuốc nước giải độc tiêu ban lộ

0
Thuốc nước giải độc tiêu ban lộ - SĐK V132-H12-10 - Thuốc khác. Thuốc nước giải độc tiêu ban lộ Thuốc nước - Kinh giới, bạc hà, cát căn, ma hoàng, sài hồ, Bạch chỉ, cúc hoa, tô diệp

Thuốc nước giải độc tiêu ban lộ

0
Thuốc nước giải độc tiêu ban lộ - SĐK V132-H12-10 - Thuốc khác. Thuốc nước giải độc tiêu ban lộ - Kinh giới, Bạc hà, Cát căn, Ma hoàng, Sài hồ,bạch chỉ, cúc hoa, tô diệp

Thanh huyết mát gan tiêu độc hoàn

0
Thanh huyết mát gan tiêu độc hoàn - SĐK V961-H12-10 - Thuốc khác. Thanh huyết mát gan tiêu độc hoàn - Kim ngân hoa, đương quy, một dược, xuyên sơn giáp, trần bì, bạch chỉ, nhũ hương, tạo giác thích, bối mẫu, thiên hoa phấn...

Phong thấp tê bại nhức khớp hoàn

0
Phong thấp tê bại nhức khớp hoàn - SĐK V315-H12-10 - Thuốc khác. Phong thấp tê bại nhức khớp hoàn - Tần giao,độc hoạt, bạch truật, khương hoạt, sinh địa, đương quy, phục linh, phòng phong, xuyên khung, bạch chỉ, thục địa..

Phong tê thấp bại nhức khớp hoàn

0
Phong tê thấp bại nhức khớp hoàn - SĐK V315-H12-10 - Thuốc khác. Phong tê thấp bại nhức khớp hoàn Hoàn cứng - Tần giao,độc hoạt, Bạch truật, khương hoạt, sinh địa, đương quy, phục linh, phòng phong, xuyên khung, Bạch chỉ, thục địa