Danh sách

Thanh can giải độc

0
Thanh can giải độc - SĐK V1119-H12-10 - Thuốc khác. Thanh can giải độc - Ké đầu ngựa, liên kiều, hoàng liên, bạch thược, lô hội, nhân trần, trạch tả, sinh điạ,...

Tân hoà trầm hương Thuỷ

0
Tân hoà trầm hương Thuỷ - SĐK V258-H12-10 - Thuốc khác. Tân hoà trầm hương Thuỷ Rượu thuốc - Ðinh hương, Tía tô, Hoắc hương, Sa nhân, Ðại hồi, Trần bì, Bạch đậu khấu, Quế

Tân Hoà trầm hương thuỷ

0
Tân Hoà trầm hương thuỷ - SĐK V258-H12-10 - Thuốc khác. Tân Hoà trầm hương thuỷ - Đinh hương, Tía tô, Hoắc hương, Sa nhân, Đại hồi, Trần bì, Bạch đậu khấu, Quế

Tân hoà giải phong xổ độc hoàn

0
Tân hoà giải phong xổ độc hoàn - SĐK V1048-H12-10 - Thuốc khác. Tân hoà giải phong xổ độc hoàn - Sinh địa, đương qui, bạch thược, xuyên khung, chỉ xác, đại hoàng

Tân hoà ngoại cảm lộ

0
Tân hoà ngoại cảm lộ - SĐK V256-H12-10 - Thuốc khác. Tân hoà ngoại cảm lộ Thuốc nước - Kinh giới, Tía tô, Thương truật, Sài hồ, Bạc hà, Sắn dây, Trần bì, Phòng phong, Xuyên khung, Khương hoạt

Tân hoà ngoại cảm lộ

0
Tân hoà ngoại cảm lộ - SĐK V256-H12-10 - Thuốc khác. Tân hoà ngoại cảm lộ - Kinh giới, Tía tô, Thương truật, Sài hồ, Bạc hà, Sắn dây, Trần bì, Phòng phong, Xuyên khung, Khương hoạt

Song lộc bổ thận tinh

0
Song lộc bổ thận tinh - SĐK V1118-H12-10 - Thuốc khác. Song lộc bổ thận tinh - Hoàng kỳ, đảng sâm, bạch truật, thục địa, ba kích, ngưu tất, xuyên khung, đương qui...

Hoàn cầu cấp cửu đơn

0
Hoàn cầu cấp cửu đơn - SĐK V133-H12-10 - Thuốc khác. Hoàn cầu cấp cửu đơn Thuốc bột uống - Mộc hương, Đinh hương, Hoắc hương, Can khương,

Hoàn cầu cấp cửu đơn

0
Hoàn cầu cấp cửu đơn - SĐK V133-H12-10 - Thuốc khác. Hoàn cầu cấp cửu đơn - Mộc hương, Đinh hương, Hoắc hương, Can khương,..

Hạnh đức an phế thuỷ

0
Hạnh đức an phế thuỷ - SĐK V1114-H12-10 - Thuốc khác. Hạnh đức an phế thuỷ - Sinh địa, thục địa, bạch thược, mạch môn, đương qui, bách hợp, cát cánh, huyền sâm...