Danh sách

Thấp thần phương

0
Thấp thần phương - SĐK V1398-H12-10 - Thuốc khác. Thấp thần phương - Bạch thược, Tang ký sinh, Sinh địa, Độc hoạt, Đỗ trọng, Ngưu tất, Đảng sâm, Phục linh..

Tâm tiên đơn

0
Tâm tiên đơn - SĐK V1051-H12-10 - Thuốc khác. Tâm tiên đơn - Thiên môn, Bá tử nhân, Táo nhân, Câu kỷ tử, Đương quy, Hoàng kỳ, Phục linh, Nhân sâm, Ngũ vị tử, Viễn chí..

Siêu hùng hoàng thiên thảo

0
Siêu hùng hoàng thiên thảo - SĐK V1050-H12-10 - Thuốc khác. Siêu hùng hoàng thiên thảo - Hải mã, Ngọc dương, Đương quy, Thục địa, Nhân sâm, Bạch thược, Bạch linh, Bạch truật, Xuyên khung, Dâm dương hoắc..