Danh sách

Vixogan

0
Vixogan - SĐK V501-H12-10 - Thuốc khác. Vixogan Hoàn cứng - Diệp hạ châu đắng

Vixogan

0
Vixogan - SĐK V501-H12-10 - Thuốc khác. Vixogan - Diệp hạ châu đắng

Tiêu viêm xoang

0
Tiêu viêm xoang - SĐK V1143-H12-10 - Thuốc khác. Tiêu viêm xoang - Bạch chỉ, thương nhĩ tử tế tân, bạc hà

Tanmogan

0
Tanmogan - SĐK V500-H12-10 - Thuốc khác. Tanmogan Hoàn cứng - Câu kỷ tử

Tanmogan

0
Tanmogan - SĐK V500-H12-10 - Thuốc khác. Tanmogan - Câu kỷ tử

Rượu Hoàng đế minh mạng

0
Rượu Hoàng đế minh mạng - SĐK V1143-H12-10 - Thuốc khác. Rượu Hoàng đế minh mạng - Thục địa, Đỗ trọng, Nhân sâm, Câu kỳ tử, Ba kích, Hoàng kỳ, Đương quy, Cúc hoa, Đại táo, Viễn chí, Dâm dương hoắc..

Makota

0
Makota - SĐK V555-H12-10 - Thuốc khác. Makota Hoàn cứng - Thục địa, Sơn thù, Mẫu đơn bì, phục linh, trạch tả, phụ tử, quế,

Makota

0
Makota - SĐK V555-H12-10 - Thuốc khác. Makota - Thục địa, sơn thù, mẫu đơn bì,phục linh, trạch tả, phụ tử, quế..

Didiken

0
Didiken - SĐK V793-H12-10 - Thuốc khác. Didiken Hoàn cứng - Ngưu tất, long đởm thảo, địa long, hải tảo, hạ khô thảo

Didiken

0
Didiken - SĐK V793-H12-10 - Thuốc khác. Didiken - Ngưu tất, Long đởm thảo, Địa long, Hải tảo, Hạ khô thảo