Danh sách

Thanh phế tiêu đàm

0
Thanh phế tiêu đàm - SĐK V1290-H12-10 - Thuốc khác. Thanh phế tiêu đàm - Nhân sâm, Phục linh, Cát căn, Tô diệp, Tiền hồ, Trần bì, Chỉ xác, Cát cánh..

Phong thấp cốt thống hoàn

0
Phong thấp cốt thống hoàn - SĐK V1288-H12-10 - Thuốc khác. Phong thấp cốt thống hoàn - Độc hoạt, Tần giao, Đỗ trọng, Xuyên khung, Đảng sâm, Bạch thược, Tang ký sinh, Thục địa..

Phong thấp nhức mỏi

0
Phong thấp nhức mỏi - SĐK V1289-H12-10 - Thuốc khác. Phong thấp nhức mỏi - Độc hoạt, Tần giao, Đỗ trọng, Xuyên khung, Đảng sâm, Bạch thược, Tang ký sinh, Thục địa..

Long diên bổ phổi

0
Long diên bổ phổi - SĐK V1219-H12-10 - Thuốc khác. Long diên bổ phổi - Kinh giới, Cát cánh, Trần bì, Tử uyển, Bách bộ, Hoài sơn, Thiên môn, Sa sâm, Mạch môn, Thục địa

Hồng huyết tố

0
Hồng huyết tố - SĐK V1218-H12-10 - Thuốc khác. Hồng huyết tố - Thục địa, Đảng sâm, Xuyên khung, Đương quy, Trần bì, Hoàng kỳ, Viễn chí, Táo nhân, Bạch thược, Bạch truật..