Danh sách

Thiên môn cao

0
Thiên môn cao - SĐK V862-H12-10 - Thuốc khác. Thiên môn cao - Thiên môn đông, Sài hồ, Phục linh, Tỳ bà diệp, Bạc hà, Cát cánh, Sa sâm, Xuyên bối mẫu, Trần bì, Thiên hoa phấn

Thanh can giải độc vinh quang

0
Thanh can giải độc vinh quang - SĐK V916-H12-10 - Thuốc khác. Thanh can giải độc vinh quang - Long đởm, Trạch tả, Mộc thông, Sinh địa, Đương qui, Hoàng cầm, Artiso, Chi tử

Thanh can giải độc vinh quang

0
Thanh can giải độc vinh quang - SĐK V917-H12-10 - Thuốc khác. Thanh can giải độc vinh quang - Long đởm thảo, Mộc thông, Đương quy, Artiso, Trạch tả, Sinh địa, Chi tử, Hoàng cầm

Phong tê ông già chống gậy

0
Phong tê ông già chống gậy - SĐK V915-H12-10 - Thuốc khác. Phong tê ông già chống gậy - Đảng sâm, Đỗ trọng, Tục đoạn, Quế chi, Độc hoạt, Bạch thược, Xuyên khung, Đương quy, Thục địa, Uy linh tiên..

Phong tê ông già chống gậy

0
Phong tê ông già chống gậy - SĐK V1405-H12-10 - Thuốc khác. Phong tê ông già chống gậy - Độc hoạt, Uy linh tiên, Tục đoạn, Ngưu tất, Đảng sâm, Quế chi, Xuyên khung, Đỗ trọng, Tần giao, Đương qui ...

Cồn xoa bóp hiệu nông dân

0
Cồn xoa bóp hiệu nông dân - SĐK V914-H12-10 - Thuốc khác. Cồn xoa bóp hiệu nông dân - Ô đầu, Đại hồi, Địa liền, Huyết giác, Quế chi, Riềng, Thiên niên kiện,...

Cồn xoa bóp trật đả tinh vinh quang

0
Cồn xoa bóp trật đả tinh vinh quang - SĐK V1404-H12-10 - Thuốc khác. Cồn xoa bóp trật đả tinh vinh quang - Ô đầu, Đại hồi, Địa liền, Huyết giác, Quế chi, Riềng, Thiên niên kiện,…