Danh sách

Sâm lộc nhung Tinh tắc kè

0
Sâm lộc nhung Tinh tắc kè - SĐK V135-H12-10 - Thuốc khác. Sâm lộc nhung Tinh tắc kè Rượu thuốc - Lộc nhung, tắc kè, hải mã, nhân sâm, Đương quy, Xuyên khung, Thục địa, đỗ trọng, ba kích, Phòng phong

Sâm lộc nhung tinh tắc kè

0
Sâm lộc nhung tinh tắc kè - SĐK V135-H12-10 - Thuốc khác. Sâm lộc nhung tinh tắc kè - Lộc nhung, tắc kè, hải mã, nhân sâm, đương qui, xuyên khung, thục địa, đỗ trọng, ba kích, phòng phong...

Sâm nhung tắc kè tinh

0
Sâm nhung tắc kè tinh - SĐK V1178-H12-10 - Thuốc khác. Sâm nhung tắc kè tinh - Lộc nhung, Tắc kè, Hải mã, Nhân sâm, Đương quy, Xuyên khung, Thục địa, Đỗ trọng, Ba kích, Phòng phong, Long nhãn, Bạch truật, Đại táo, Mộc qua, Tam thất, Bạch thược, Tục đoạn, Thanh táo, Ngưu tất, Hoàng kỳ, Ngũ gia bì, Hà thủ ô

Hải long tinh

0
Hải long tinh - SĐK V1179-H12-10 - Thuốc khác. Hải long tinh - Hải long, Tắc kè, Lộc nhung, Bìm bịp, Bạch truật, Phục linh, Thục địa, Phá cố chỉ, Câu kỷ tử, Phúc bồn tử, Nhục thung dung, Toả dương, Ba kích, Thỏ ty tử, Trạch tả, Viễn chí nhục, Hà thủ ô, Hoài sơn, Đỗ trọng, Nhân sâm, Dâm dương hoắc

Cao qui bản

0
Cao qui bản - SĐK V1516-H12-10 - Thuốc khác. Cao qui bản - yếm rùa, gừng tươi

Cao trăn

0
Cao trăn - SĐK V1139-H12-10 - Thuốc khác. Cao trăn - Xương trăn 200g, Gừng tươi 25g

Cao ban long

0
Cao ban long - SĐK V1515-H12-10 - Thuốc khác. Cao ban long - Gạc hươi, gạc nai, gừng tươi