Danh sách

Dầu khuynh diệp

0
Dầu khuynh diệp - SĐK VNA-4232-01 - Dầu xoa - Cao xoa. Dầu khuynh diệp Dầu xoa - Tinh dầu Tràm, Tinh dầu thông, Long não

Thuốc ho linh chi bổ phổi

0
Thuốc ho linh chi bổ phổi - SĐK V1341-H12-10 - Thuốc khác. Thuốc ho linh chi bổ phổi - Cát cánh, Trần bì, Linh chi, Tỳ bà diệp, Thiên môn đông, Tang bạch bì, Qua lâu nhân, Ngũ vị tử, Sa sâm, Tử uyển, Xuyên bối mẫu, Menthol

Tế chúng thủy

0
Tế chúng thủy - SĐK V1225-H12-10 - Thuốc khác. Tế chúng thủy - Lương khương, bạch đậu khấu, đại hồi, hoắc hương, trầm hương, đinh hương, hương nhu tía, mộc hương, ...

Sâm qui tinh

0
Sâm qui tinh - SĐK V553-H12-10 - Thuốc khác. Sâm qui tinh - Đương qui, thục địa, đảng sâm, hoàng kỳ, bạch thược, hoàng tinh, mộc qua, ba kích, đỗ trọng, ngưu tất, xuyên khung, táo nhân..

Cảm thống linh

0
Cảm thống linh - SĐK V599-H12-10 - Thuốc khác. Cảm thống linh - Bạch chỉ, kinh tủ, kinh giới, hương phụ, ma hoàng, xuyên khung, bạc hà, tía tô, phòng phong