Danh sách

Thuốc Đại tràng K9 - SĐK V1514-H12-10

Đại tràng K9

0
Đại tràng K9 - SĐK V1514-H12-10 - Thuốc có nguồn gốc Thảo dược - Động vật. Đại tràng K9 Viên nén - Bột vàng đắng 1200mg, cao mật heo 10mg
Thuốc GastraQK9 - SĐK V1408-H12-10

GastraQK9

0
GastraQK9 - SĐK V1408-H12-10 - Thuốc có nguồn gốc Thảo dược - Động vật. GastraQK9 Viên nén - Bột mù u 250 mg, bột mai mực 50 mg, bột nghệ 10 mg