Danh sách

Tế sinh thận khí hoàn

0
Tế sinh thận khí hoàn - SĐK V1125-H12-10 - Thuốc khác. Tế sinh thận khí hoàn - Thục địa, hoài sơn, trạch tả, phụ tử chế, xa tiền tử, nấm linhchi, sơn thù, phục linh...

Hoa Việt tràng linh đơn

0
Hoa Việt tràng linh đơn - SĐK V1414-H12-10 - Thuốc khác. Hoa Việt tràng linh đơn - Chỉ thực, bạch truật, phục linh, hoàng cầm, đại hoàng, hoàng liên, trạch tả, thần khúc