Danh sách

Hoàn Giải Phong Độc

0
Hoàn Giải Phong Độc - SĐK V40-H12-16 - Thuốc khác. Hoàn Giải Phong Độc Viên hoàn cứng - Mỗi chai 10g chứa Liên kiều 0,8g; Muồng trâu 2,5g; Kim ngân hoa 0,7g; Sài hồ 1g; Bồ công anh 0,8g; Hoàng liên 0,8g; Thổ phục linh 1,5g; Ngư tinh thảo 1,5g

Bá Đã Sơn Quân Hoàn

0
Bá Đã Sơn Quân Hoàn - SĐK V39-H12-16 - Thuốc khác. Bá Đã Sơn Quân Hoàn Viên hoàn cứng - Mỗi chai 20g chứa Xuyên Khung 2g; Hương phụ 3g; Hà thủ ô đỏ 3g; Sài hồ 3g; Diếp cá 2,6g; Ngải cứu 2g; Nhũ hương 1g; Hạ khô thảo 1g; Đương quy 1g; Hoàng liên 1g

Hoàn giải phong độc

0
Hoàn giải phong độc - SĐK V1410-H12-10 - Thuốc khác. Hoàn giải phong độc - Liên kiều, Muồng trâu, Kim Ngân hoa, Sài hồ, Bồ công anh, Hoàng liên, Thổ phục linh, Phác tiêu, Ngư tinh thảo

Bá đã sơn quân hoàn

0
Bá đã sơn quân hoàn - SĐK V1518-H12-10 - Thuốc khác. Bá đã sơn quân hoàn - Xuyên khung, Hương phụ, Hà thủ ô đỏ, Sài hồ, Diếp cá, Ngải cứu, Nhũ hương, Hạ khô thảo, Đương qui, Hoàng liên