Danh sách

Thảo dược An triệu

0
Thảo dược An triệu - SĐK V1057-H12-10 - Thuốc khác. Thảo dược An triệu - Đinh hương, Đại hồi, Quế, Nhũ hương, Một dược, Huyết giác, Bạc hà

Chi tử đan – trị bệnh rong kinh

0
Chi tử đan - trị bệnh rong kinh - SĐK V440-H12-10 - Thuốc khác. Chi tử đan - trị bệnh rong kinh - Sinh địa hoàng, đương quy, bạch thược, xuyên khung, mẫu đơn bì, chi tử

Chi tử đan-trị bệnh rong kinh

0
Chi tử đan-trị bệnh rong kinh - SĐK V440-H12-10 - Thuốc khác. Chi tử đan-trị bệnh rong kinh Hoàn cứng - Sinh địa hoàng, đương quy, Bạch thược, xuyên khung, Mẫu đơn bì, chi tử