Danh sách

Thuốc dùng ngoài B/P

0
Thuốc dùng ngoài B/P - SĐK V1055-H12-10 - Thuốc khác. Thuốc dùng ngoài B/P - Khương Hoàng 2,3g, Hoàng Bá 1g, Ngải Cứu 2,2g

Cảm cúm-Bảo Phương

0
Cảm cúm-Bảo Phương - SĐK V1519-H12-10 - Thuốc khác. Cảm cúm-Bảo Phương - Bạc hà, Thanh hao, Địa liền, Thích gia đằng, Kim ngân, Tía tô, Kinh giới

Đương quy

0
Đương quy - SĐK VD-29603-18 - Thuốc khác. Đương quy Nguyên liệu làm thuốc - Đương quy

Mát gan tiêu độc

0
Mát gan tiêu độc - SĐK V179-H02-19 - Thuốc khác. Mát gan tiêu độc Viên hoàn cứng - Mỗi viên hoàn cứng chứa Cao đặc Actiso 100 mg; Cao đặc rau đắng đất 75 mg; Cao đặc bìm bìm 7,5 mg