Danh sách

Thang thuốc bổ cổ truyền

0
Thang thuốc bổ cổ truyền - SĐK V557-H12-10 - Thuốc khác. Thang thuốc bổ cổ truyền - Hoàng kỳ, Đương quy, Thục địa, Đỗ trọng, Kỳ tử, Đảng sâm, Đại táo, Ngưu tất, Liên nhục, Thiên niên kiện, Bạch chỉ, Dây đau xương, Cẩu tích, Xuyên khung, Bạch thược..