Danh sách

Thanh can tiêu độc

0
Thanh can tiêu độc - SĐK V442-H12-10 - Thuốc khác. Thanh can tiêu độc Cao lỏng - Liên kiều, hoàng bá, Bạch chỉ, huyền sâm, kim ngân hoa, khiếm thực, thăng ma, Bạch thược, bồ công anh, cúc hoa,