Danh sách

Sâm qui tinh

0
Sâm qui tinh - SĐK V553-H12-10 - Thuốc khác. Sâm qui tinh Thuốc nước - Đương quy, thục địa, đảng sâm, hoàng kỳ, Bạch thược, Hoàng tinh, mộc qua, ba kích, đỗ trọng, ngưu tất, xuyên khung, táo nhân

Cảm thống linh

0
Cảm thống linh - SĐK V599-H12-10 - Thuốc khác. Cảm thống linh Thuốc bột uống - Bạch chỉ, kinh tủ, kinh giới, hương phụ, ma hoàng, xuyên khung, bạc hà, tía tô, phòng phong