Danh sách

Lục vị địa huỳnh hoàn

0
Lục vị địa huỳnh hoàn - SĐK V1395-H12-10 - Thuốc khác. Lục vị địa huỳnh hoàn - HoàI sơn, sơn thù, đơn bì, thục địa, trạch tả, phục linh, bột talc, than hoạt

Bát vị thận khí hoàn

0
Bát vị thận khí hoàn - SĐK V1394-H12-10 - Thuốc khác. Bát vị thận khí hoàn - Hoài sơn, Đơn bì, Phụ tử, Phục linh, Quế, Sơn thù, Thục địa, Trạch tả