Danh sách

Thanh can tiêu độc

0
Thanh can tiêu độc - SĐK V442-H12-10 - Thuốc khác. Thanh can tiêu độc - Liên kiều, Hoàng bá, Bạch chỉ, Huyền sâm, Kim ngân hoa, Khiếm thực, Thăng ma, Bạch thược, Bồ công anh, Cúc hoa..

Cao thấp khớp

0
Cao thấp khớp - SĐK V138-H12-10 - Thuốc khác. Cao thấp khớp Cao lỏng - Đỗ trọng, Đương quy, Thục địa, Ðảng sâm, Ðộc hoạt, tang ký sinh, Ngưu tất, Tần giao, Phòng phong, Bạch thược

Cao thấp khớp

0
Cao thấp khớp - SĐK V138-H12-10 - Thuốc khác. Cao thấp khớp - Đỗ trọng, Đương qui, Thục địa, Đảng sâm, Độc hoạt, Tang ký sinh, Ngưu tất, Tần giao, Phòng phong, Bạch thược ...

Cao hồi Xuân Nữ

0
Cao hồi Xuân Nữ - SĐK V136-H12-10 - Thuốc khác. Cao hồi Xuân Nữ Cao lỏng - Ðảng sâm, Hoàng kỳ, Hương phụ, Bạch truật, Thăng ma, Đương quy, Địa du, Liên kiều, Sài hồ, Sơn thù

Cao hồi xuân nữ

0
Cao hồi xuân nữ - SĐK V136-H12-10 - Thuốc khác. Cao hồi xuân nữ - Đảng sâm, Hoàng kỳ, Hương phụ, Bạch truật, Thăng ma, Đương quy, Địa du, Liên kiều, Sài hồ, Sơn thù..

Cao Ich mẫu

0
Cao Ich mẫu - SĐK V137-H12-10 - Thuốc khác. Cao Ich mẫu - Mẫu đơn bì, Hương phụ, Bạch thược, Ich mẫu, Thục địa, Địa du, Hồng hoa, Đảng sâm, Quy vĩ, Xuyên khung,...

Bát tiên hoàn

0
Bát tiên hoàn - SĐK V514-H12-10 - Thuốc khác. Bát tiên hoàn Viên hoàn mềm - Thục địa, Sơn thù, Trạch tả, Hoài sơn, Phục linh, mạch môn, Mẫu đơn bì, ngũ vị tử

Bát tiên hoàn

0
Bát tiên hoàn - SĐK V514-H12-10 - Thuốc khác. Bát tiên hoàn - Thục Địa, Sơn thù, Trạch tả, Hoài sơn, Phục linh, Mạch môn, Mẫu đơn bì, Ngũ vị tử